Трихомоноз диагностикасы

Саба? ты? ма? саты. Трихомонозды??лістемелік диагностикасын ме? геру.

Саба??ткізу орны. Паразитология кафедрасыны? зертханасы.

??рал – жабды? тар. Трихомонад культураларды? пробиркалары;

Микроскоптар, затты ж? не жабын шынылар, пипеткалар,?айшы, са? ат шынысы, препаровальды инелер, препаровальді ванночкалар, бір ста? ан жылы су;

Реактивтер: натрий хлоридіні? физиологиялы? ерітіндісі, Романов-Гимзыны? бояулары.

?дістемелік н? с? аулар. О? ытушы студенттерге? ыс? аша трихомонадтарды? морфологиясы ме биологиясын ж? не трихомоноз диагностикасыны??дістемесін т? сіндіреді. Содан кейін студенттер микроскопты? иммерсионды ж? йесі бойынша трихомонозды? Романов бояуларын? арап, оларды? к? лемін,?зынды? ын, паразиттерді? ??рылуын ж? не жгуттарды? болуын зерттейді.

Теориялы? б? лім. Трихомоноз? а сипаттама бер.

Тапсырмалар.

Тапсырма 1. Трихомонозды культурадан айыру.

Тапсырма 2. Бояуларды дайындап, Романов – Гимзе бояуы бойынша бояу. Трихомонадты? ??рылысын микроскоппен? арап, оны? суретін салу.

Ба? ылау с? ра? тары.

  1. ?андай жануарлар ж? не? ай жасында трихонозбен ауырады?
  2. Аталы? пен аналы? тарда лакализация трихомонады ауруына шалды? у жолдары? андай?
  3. Трихомоноз ауруына шалды? у кезінде? андай материалды зертхана? а жібереді?